اعضا طرح رفعت

برق و كامپيوتر

استاد راهنما

هميار

موبايل هميار

دكتر محسن مجيري

ابوالقاسم دائی چیان

مهندسي برق                             

مسعود نمازی

مهندسي برق                             

دكتر محمد علي خسروي فرد

حامد نریمانی

مهندسي برق                             

عادل آقاجان

مهندسي برق                             

دكتر اصغر غلامي

امير رشيدي

مهندسي برق                             

دكتر احسان اديب

یوسف سعیدی

مهندسي برق                             

دكتر غلامرضا يوسفي

رضا ترینیا

مهندسي برق                             

محدرضا حق جو

مهندسي برق                             

دكتر نيلوفر قيصري

همایون افرابند پی

مهندسي فناوري اطلاعات         

علی آجریان

مهندسي فناوري اطلاعات         

زهره گلی

مهندسي فناوري اطلاعات         

مرضیه سلیمانی

مهندسي فناوري اطلاعات         

سمانه نعمتی

مهندسي فناوري اطلاعات         

سميرا رمضانی

مهندسي فناوري اطلاعات         

سعيده سلطاني

مهندسي فناوري اطلاعات         

دكتر محمد علي منتظري

محمدرضا حسینی

مهندسي كامپيوتر / سخت افزار

احسان حق شناس

مهندسي كامپيوتر / سخت افزار

مریم مختاری

مهندسي كامپيوتر / سخت افزار

مهندس  فاطمه آقائي دمني

حامد فارسی

مهندسي كامپيوتر/ نرم افزار

مهدی کلباسی

مهندسي كامپيوتر/ نرم افزار

مینا مهدی زاده

مهندسي كامپيوتر/ نرم افزار

دكتر مريم ذكري

مرضیه صفاری

مهندسي برق                             

زهرا بهارلویی

مهندسي برق                             

دكتر حسين سعيدي

سمیه محمودی

مهندسي برق                             

الهام محمدصالحی

مهندسي برق                             

الهه بنیمی

مهندسي برق                             

رياضي و آمار

دكتر صفيه محمودي

حسین شجاعی

اماروكاربردها                          

ياسرطلوعي

اماروكاربردها                          

جوادعليمرادي

اماروكاربردها                          

ندا همتی پور

اماروكاربردها                          

فهیمه مسیحی

اماروكاربردها                          

دكتر غلامرضا امیدی

غفار رئیسی

رياضيات وكاربردها                      

محمدرضاقانعي

رياضيات وكاربردها                      

مرادزاده

رياضيات وكاربردها                      

دكتر عاطفه قربانی

فاطمه اختری

رياضيات وكاربردها                      

الهه شفیعی

رياضيات وكاربردها                      

زهرا ملکی

رياضيات وكاربردها                      

مهدیه ناجی

رياضيات وكاربردها                      

دكتر بهناز عمومي

زینب مالکی

رياضيات وكاربردها                      

فاطمه فخار

رياضيات وكاربردها                      

فاطمه بابایی

رياضيات وكاربردها                      

شيمي

دكتر امیر عبدالملکی

محمد دیناری

شيمي / محض

حسین چینهفروشان

آذر شمس

شيمي / محض

نفیسه پناهی

شيمي / محض

هاجر بهرامی

شيمي / محض

کاظم کرمی

الهام فدایی

شيمي / كاربردي

طاهره احمدی

شيمي / كاربردي

زهرا نمره ساز

شيمي / كاربردي

 

صنايع

دكتر ناصر ملاوردی

سید مهران حسینی

مهندسي صنايع

مهدی اسکندری

مهندسي صنايع

سید رضا رضایی

مهندسي صنايع

دكتر نادر شتاب بوشهری

مجتبی حاجیان

مهندسي صنايع

مهدی خجسته

مهندسي صنايع

احسان کریمی

مهندسي صنايع

دكتر سیدرضا حجازی

صبا خسروی

مهندسي صنايع

آمنه دهقان

مهندسي صنايع

الهه اسماعیلی

مهندسي صنايع

دكتر فریماه مخاطبرفیعی

زهرا خلفی

مهندسي صنايع

زینب کثیری

مهندسي صنايع

حسنی ملانوری

مهندسي صنايع

عمران

دكتر محمدعلی روشن ضمیر

سیدمحد بنی جمالی

مهندسي عمران

محمدرضا کریمی صدر

مهندسي عمران

دكتر محمدرضا جعفری

وحيدفولادگر

مهندسي عمران

محمدامین روشن ضمیر

مهندسي عمران

دكتر مرتضی مدح خوان

حمید صدرایی

مهندسي عمران

سعید تدین

مهندسي عمران

دكتر هستی هاشمی نژاد

هاجر شرع اصفهاني

مهندسي عمران

هاجر حیدری

مهندسي عمران

کبری میرزایی

مهندسي عمران


فيزيك

دكتر پرويزكاملي

محسن حکیمی

فيزيك

دكتر مسلم زارعی

حمید رزاقیان

فيزيك

دكتر سید جواد هاشمی فر

معصومه توکلی

فيزيك

مریم آقایی

فيزيك

راضیه رمضانی

فيزيك

دكتر مهدی رنجبر

الهام ایزدی

فيزيك

لیلا حقیقی

فيزيك

زهرا تربتی راد

فيزيك

 

كشاورزي

دكتر جهانگیر عابدی

ستار سرائیان

مهندسي كشاورزي -اب

رسول حسن زهرایی

مهندسي كشاورزي -اب

الهام احمدیان

مهندسي كشاورزي -اب

مینا کیانی

مهندسي كشاورزي -اب

دكتر مهدی رحیم ملک

بابک بنی اسدی

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات

شیما غریبی

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات

سمیرا شجاعی فر

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات

دكتر مجيد طالبي

سید احمد احمدی

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري/بيوتكنولوژي

محمدرضا خسروی

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني

زهرا السادات حسینی

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني

زهرا زندی

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري/بيوتكنولوژي

زهرا آقا محمدی

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني

شیما شیبانی

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني

دكتر محمدرضا مصدقی

هادی اعتمادی

مهندسي كشاورزي -علوم خاك

عاطفه فیض بخشیان

مهندسي كشاورزي -علوم خاك

فاطمه امیری

مهندسي كشاورزي -علوم خاك

دكتر سعید انصاری

علی پیمانی

مهندسي كشاورزي -علوم دامي

نرگس کیانی

مهندسي كشاورزي -علوم دامي

نرگس محسنی

مهندسي كشاورزي -علوم دامي

دكتر سید امیرحسین گلی

امید رمضانی

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي      

ابوالفضل مختاری

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي      

مریم جعفری

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي      

صفورا احمدزاده

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي      

دكتر اردشير آريانا

محمدرضا سجادی

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي

شاپوررضا بینا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي

سید زهرا درچه زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي

عاطفه رمضانی

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي

دكتر مرتضی صادقی

سید مجتبی شفاعی

مهندسي كشاورزي- مكانيك ماشينهای كشاورزي

مجید فتحی

مهندسي كشاورزي- مكانيك ماشينهای كشاورزي

حکیمه شیخ حسینی

مهندسي كشاورزي- مكانيك ماشينهای كشاورزي

 

معدن

دكترسعید مهدوری

حمید حضوربخش

مهندسي معدن / استخراج معدن

محمدحسین سلیمیان

مهندسي معدن / استخراج معدن

مهرداد باستان

مهندسي معدن / استخراج معدن

دكتر لهراسب فرامرزی

مرتضی عبدی

مهندسي معدن / استخراج معدن

سید حسن خادمی

مهندسي معدن / استخراج معدن

دكتر راحب باقرپور

سجاد عیسوند

مهندسي معدن / اكتشاف معدن

محمدرضا خادم الحسینی

مهندسي معدن / اكتشاف معدن

دكتر مهین منصوری

فائزه آخوندیان

مهندسي معدن / استخراج معدن

الهام صحراگرد

مهندسي معدن / اكتشاف معدن

مكانيك

دكتر محمد رضا فروزان

امین فقهی

مهندسي مكانيك

علی اکبر تقیپور

مهندسي مكانيك

علی اخوان صفایی

مهندسي مكانيك

دكتر مهدي نيلي

امید نعمت اللهی

مهندسي مكانيك

محمد احدی پرست

مهندسي مكانيك

محمد رادمنش

مهندسي مكانيك

دكتر محمد دانش

محمدحسن کريمي

مهندسي مكانيك

حمید عزیزان

مهندسي مكانيك

حمید مددکن

مهندسي مكانيك

دكتر محمد مشايخي

حسین عطوف

مهندسي مكانيك

مصطفی فاتحی

مهندسي مكانيك

امیر مولوی زاده

مهندسي مكانيك

دكتر عليرضا شهيدي

محمدامین آقا حسینی

مهندسي مكانيك

هادی حقوقی

مهندسي مكانيك

امیر حسین اسحاقیان

مهندسي مكانيك

دكتر محسن دوازده امامي

زهراسادات موسوی

مهندسي مكانيك

فائزه نکویی

مهندسي مكانيك

منابع طبيعي

دكتر سالار درافشان

جواد زرین مهر

مهندسي منابع طبيعي -شيلات

علی زائرین

مهندسي منابع طبيعي -شيلات

دكتر حسین مرادی

مجتبی جوکار

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست

احسان رضایی

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست

دكتر حمیدرضا کریمزاده

علی خنامانی

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري    

فاضل عامری

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري    

دكتر امیدوار فرهادیان

زهرا شفیعی

مهندسي منابع طبيعي -شيلات

سارا آزادی

مهندسي منابع طبيعي -شيلات

دكتر سیما فاخران

بنفشه صالحي

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست

مهسا عباسی

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست

زهرا رضوی

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست

دكتر حسین بشری

اعظم کریمی

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري    

دكتر رضا جعفری

افتخار بارانیان

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري    

مواد

دكتر مسعود پنجه پور

مهرداد شایان

مهندسي مواد / متالوژي استخراجی

یوسف مظاهری

مهندسي مواد / متالوژي استخراجی

محمد طاهری

مهندسي مواد / متالوژي استخراجی

دكتر حمیدرضا سلیمی

روح الله زمانی

مهندسي مواد / متالوژي صنعتي

محمدحسين خالقي فر

مهندسي مواد / متالوژي صنعتي

سیدقاسم علامه

مهندسي مواد / متالوژي صنعتي

دكتر مهدی احمدیان

سعیده پورمحمدی

مهندسي مواد / متالوژي استخراجی

زهره یزدانی

مهندسي مواد / متالوژي استخراجی

دكتر رحمتالله عمادی

مهدیه مظفری

مهندسي مواد / متالوژي صنعتي

مهسا محمدرضایی

مهندسي مواد / متالوژي صنعتي

مهندسي شيمي

علی اکبر دادخواه

مهدی مأمن پوش

مهندسي شيمي

سیدمحمد قریشی

ایمان اکبری

مهندسي شيمي

سیدحمید اسماعیلی

مهندسي شيمي

حمید زیلویی

پژمان بانیانی

مهندسي شيمي

فرهاد قبادی

مهندسي شيمي

محسن نصر اصفهانی

سیدمحمد حسین هاشمی

مهندسي شيمي

مجید قاسمی فلاورجانی

مهندسي شيمي

مجید امین

الهام آریافرد

مهندسي شيمي

فاطمه احمدی

مهندسي شيمي

نسرین اعتصامی

الهام حیدری

مهندسي شيمي

مریم ستوده فر

مهندسي شيمي

نساجي

دكتر محمد شيخ زاده

مجید میرزایی

مهندسي نساجي / پوشاك

سید محسن حسینی

مهندسي نساجي / تكنولوژي نساجي

غفور امیری

مهندسي نساجي / تكنولوژي نساجي

دكتر حسین ایزدان

سیدعلی محمدپور

مهندسي نساجي / شيمي نساجي وعلوم

علی فراهانی

مهندسي نساجي / شيمي نساجي وعلوم

دكترسعيد آجلي

سمانه قربانیان

مهندسي نساجي / پوشاك

مریم جمشیدیان

مهندسي نساجي / پوشاك

دكتر حسين حسني

فاطمه شاه مرادی

مهندسي نساجي / تكنولوژي نساجي

مهندس شنبه

مریم داستانی

مهندسي نساجي / تكنولوژي نساجي

خانم دكتر خليلي

زهرا خزاعلی

مهندسي نساجي / شيمي نساجي وعلوم

سارا یزدانپناه

مهندسي نساجي / شيمي نساجي وعلوم

خانم دكتر برهاني

فاطمه مکارم فر

مهندسي نساجي / شيمي نساجي وعلوم

اعظم پسندیده پور

مهندسي نساجي / شيمي نساجي وعلوم

 

 
تعدا دانشجويان، اساتيد و همياران طرح رفعت در سال تحصيلي 1389-1390 به تفكيك دانشكده

 

دانشكده

تعداد دانشجوي دختر

تعداد هميار دختر

تعداد اساتيد دختران

تعداد دانشجوي پسر

تعداد هميار پسر

تعداد اساتيد پسران

برق و كامپيوتر

90

12

3

167

15

6

كشاورزي

174

17

7

107

13

7

منابع طبيعي

59

7

4

36

6

3

مهندسي شيمي

48

3

2

64

7

5

مكانيك

29

2

1

143

15

5

فيزيك

48

6

2

22

2

1

آمار و رياضي

61

9

3

33

5

2

صنايع

31

6

2

53

6

2

شيمي

56

7

2

15

1

1

نساجي

98

8

5

51

5

2

عمران

27

3

1

72

6

3

مواد

30

4

2

50

7

2

معدن

22

2

1

51

7

3

جمع

773

86

35

864

95

42

 

جمع تعدا دانشجويان

1637

جمع تعداد همياران

181

جمع تعداد اساتيد

77